DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Pen and Story - motivace nejen pro bilingvní dětiSoutěž o nejlepší anglicky psanou (nebo vyprávěnou) povídku byla původně inspirována pozorováním, že ve školách přibývá bilingvních dětí.