DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Přehlídka dětských divadelních souborů startujeOtvírání je každoroční přehlídka dětských divadelních souborů, z níž mohou přes obvodní a krajská kola postoupit vybrané inscenace až na celostátní přehlídku Dětská scéna.
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/5363-49384-prehlidka-detskych-divadelnich-souboru-otvirani-startuje.html