DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Seminář seznamoval studenty s řečnickým uměním

Již počtrnácté se v Klubu Klamovka DDM hl. m. Prahy uskutečnil třídenní seminář řečnického umění pro studenty středních škol s názvem Řečniště. Tentokrát se akce zúčastnilo více jak dvacet studentů ve věku 15–17 let z Gymnázií Christiana Dopplera a Na Pražačce. Během tří dnů, pondělí 6. 11. až středa 8. 11., si studenti měli možnost osvojit základy verbální a neverbální komunikace, hlasového projevu, schopnosti improvizace, debatování a argumentace na 5 seminářích zaměřených mimo jiné i na hlasovou průpravu, řeč těla nebo neverbální komunikaci. To vše probíhalo pod vedením zkušených lektorů: Pavly Sedláčkové, členky improligy, a Michala Pečeni, trenéra debatní ligy. Koordinátorkou projektu, bez které si tuto akci nikdo nedokáže představit, byla Ing. Alžběta Lapáčková.

Ve středu odpoledne si své schopnosti a získané dovednosti vyzkoušeli všichni studenti
v závěrečném Klání, kde změřili síly nejen se spoluúčastníky, ale i s odborníky.

Nejprve se studenti rozmluvili při cvičení s názvem „Mám rád“. Chlapci a děvčata vytvořili skupinky po pěti a snažili se zúročit, co se na semináři naučili. Vždy se začínalo větou: Mám rád…, která pokračovala slovem, které bylo poslední ve větě předchozího řečníka. Jde o velmi zábavné mluvní cvičení, protože někdy se musí navázat vskutku netradičně, a ne každý je tak pohotový, aby vymyslel něco smysluplného.

Následovala minutová „Osobní promluva“ na jedno ze zadaných čtyř témat nebo na volné téma. Všichni účastníci se vystřídali a hovořili většinou i delší dobu, než byl limit. Témata byla různorodá: Řečniště, facebook, volný čas, vzdělání nebo volné téma. Většina promluv byla velmi zajímavá, občas se dokonce jednalo o osobní zpověď, což bylo od řečníka velmi odvážné, ale o to více zajímavé.

Poslední část Klání tvořila „Argumentace a debata“ na dané téma. Čtyři skupiny po pěti či šesti studentech, vždy dvě a dvě, argumentovaly proti sobě. Témata byla: a) nenásilné zločiny by neměly být trestány vězením a b) náboženství přináší víc škody než užitku. Zde měl každý obhajovat své zadání dvě minuty, ale ne vždy byl tento časový interval dodržen. Jednalo se jednoznačně o nejtěžší část Řečniště.

Na závěr každý ze studentů v rámci zpětné vazby napsal na lístek jméno toho, o kterém si myslí, že se během semináře nejvíce zlepšil ve verbálním projevu, a lektoři poté vyhodnotili tři studenty s největším posunem v oblasti zaměřené na řeč a slovo.

Seminář Řečniště je skvělou příležitostí zejména pro studenty, kteří mají ostych vystupovat před třídou. Naučí se zde jak svůj ostych odbourat nebo alespoň jak s ním pracovat. Řečniště se ale zúčastňují i rození řečníci, kteří se zde zdokonalují. Někteří z nich byli na semináři již po několikáté. 

 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Otevřený Klub Kontejner

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní soubor Opona doplňuje členy!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zkušenosti s on-line výukou

  VÍCE INFORMACÍ
 • Prázdninové toulky Prahou až do 14. 3.

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ