DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Školní vzdělávací programŠkolní vzdělávací program

Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy

Karlínské nám. 7, 186 00  Praha 8-Karlín