DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum
Stadion mládeže
Stanice techniků
Klub Klamovka

PronájmyNabízíme k pronájmu prostory s kvalitním zázemím všeho typu.

 

Pronájmy a ubytování
Nabídka prostor Klubu Klamovka
KK