DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Příměstský / Indiánské léto I. (6 - 15 let)

Otevřený Klub Kontejner letos pořádá čtyři příměstské tábory, které jsou volně inspirované indiánskou tematikou.

Tento první je více zaměřený na výtvarné dílničky. Budeme hodně malovat a vytvářet různé rukodělné výrobky.

Budeme si číst indiánské pohádky, které nás budou inspirovat k tvoření a také pro loutky. Někoho možná navedou i k nacvičení malého divadelního představení pro ty, kteří jsou raději na sedačkách pro obecenstvo, než na prknech slávy.

Budeme hrát hodně her, stopovat po indiánské stezce a čeká nás i výlet.

Na konci tábora se budeme těšit na oheň s buřtíky i sladkou odměnu.
Vybavení:  batoh, pití, svačina, lístky MHD,sport.obuv a oděv

Ceny a termíny

Cena za vstup: 1100 Kč
20.07.2020 08:30 - 24.07.2020 16:30


Adresa a kontakt

Klub Kontejner

Lektoři

Podobné

ArtCamp 2020 (Podhradí)