DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ArtCamp (Lhotka u Mělníka) (8 - 13 let) 2020/2021

V TUTO CHVÍLI PŘIJÍMÁME POUZE NÁHRADNÍKY!

Tábor je zaměřen především na celkový rozvoj dítěte v oblasti umění. Děti budou mít jedinečnou možnost vyzkoušet si rozličné umělecké aktivity, zjistit, co je nejvíc baví a objevit v sobě nadání a talent pro umění. Stráví týden v přírodě, kde si netradiční formou workshopů osvojí základy hudby, divadla, výtvarného umění, pohybu, filmu a dalších uměleckých aktivit. Program je doplněn tradičními táborovými aktivitami – hry, soutěže, výlet.

Více na: www.artcamp.maweb.eu

Pobyt se koná v areálu DDM hl. m. Prahy – Lhotka u Mělníka. Děti jsou ubytovány v jedné budově ve 4lůžkových pokojích se sociálním příslušenstvím. V areálu tábora máme dostatek travnatých ploch k různým hrám, hřiště, zastřešenou terasu, ohniště, klubovnu. Jídlo je podáváno v jídelně hlavní budovy.

Poznámka k věku: přijímáme děti až po absolvování 1. ročníku ZŠ.

Místa na tomto táboře si můžete rezervovat: A. Šmídová – lapackova@ddmpraha.cz či přes online přihlášení.

Platba probíhá ve dvou částech: 1 000 Kč do 10 dnů od přihlášení (nevratná částka – viz platební a stornovací podmínky DDM hl. m. Prahy). Druhá část platby musí být uhrazena do 20. 6. 2021 – k platbě budete vyzváni.

Upozornění: Podmínkou účasti na táboře je (dle současně platných hyg. opatření) negativní antigenní test starý max. 72 hodin, případně i PCR negativní test. Testy musí být provedené na odběrném místě, při odjezdu se odevzdává písemné potvrzení o výsledku. Test nemusí absolvovat účastníci, kteří prodělali Covid-19 v uplynulých 90 dnech a již nejsou v izolaci. Toto doloží potvrzením o pozitivním PCR testu či vyjádřením dětského lékaře.

V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ TÁBORA POŘADATELEM (DDM HL. M. PRAHY), ZEJMÉNA Z DŮVODU OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH S EPIDEMIOLOGICKOU SITUACÍ, GARANTUJEME VRÁCENÍ PENĚZ V PLNÉ VÝŠI.
Pro ostatní případy platí stornovací podmínky uvedené ve Vnitřním řádu DDM hl. m. Prahy a ve zkrácené verzi na přihlášce k pobytu.


Vybavení:  seznam zašleme účastníkům

Ceny a termíny

Cena za vstup: 3700 Kč
Cena zahrnuje:  doprava,program,ubytování,stravování,pojištění,ped.dozor
31.07.2021 00:00 - 07.08.2021 00:00


Adresa a kontakt

Lhotka u Mělníka

Lektoři

Kopta Vojtěch
Šmíd Radek

Podobné

PT 3 – Zážitky, kultura a poznání