DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Letní příměstský tábor I. – starší (10 - 15 let)

Téma letních příměstských táborů, není-li upřesněno jinak, je všeobecně-přírodovědné s využitím možností a zázemí Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy a jeho okolí. Zde je pro děti připravena cca polovina z aktivit, druhou polovinu tvoří program mimo areál s možností návštěvy výstav, tematických akcí či sportovišť.
Informace a přihlášky: Hana Hrdinová, 222 333 863, hrdinova@ddmpraha.cz
Cena 1500 Kč platí pro účastníky splňující podmínky (trvalý pobyt v Praze, věk 6–18 let), ostatní účastníci 1750 Kč
Přihlášení je možné pouze na celý týden.


Vybavení:  pití, svačina, jízdenky/průkazka na MHD
Termín:        9. 7. 2018 - 13. 7. 2018
Cena :       1500 Kč
Cena zahrnuje:  oběd, program, pojištění


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5

Lektoři