DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Letní tábor Debrujárů III (11 - 15 let)


Termín:        18. 8. 2018 - 25. 8. 2018


Adresa a kontakt

Lhotka u Mělníka

Lektoři