DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Letní příměstský tábor 4 (7 - 12 let)


Téma letních příměstských táborů, není-li upřesněno jinak, je všeobecně přírodovědné s využitím možností a zázemí Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy a jeho okolí. Zde je pro děti připravena cca polovina z aktivit, druhou polovinu tvoří program mimo areál s možností návštěvy výstav, tematických akcí či sportovišť.
Informace a přihlášky: Hana Hrdinová, 222 333 863, hrdinova@ddmpraha.cz
Cena: 1 500 Kč platí pro účastníky splňující podmínky (trvalý pobyt v Praze, věk 6–18 let), ostatní účastníci 1 750 Kč
Přihlášení je možné pouze na celý týden.


Vybavení:  pití, svačina, jízdenky/průkazka na MHD

Ceny a termíny

Cena za vstup: 1500 Kč
Cena zahrnuje:  oběd, program, pojištění
29.07.2019 09:00 - 02.08.2019 16:00


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5

Lektoři

Podobné

Paleontologický příměstský tábor 2
Paleontologický příměstský tábor
Pobytový / Letní tábor Debrujárů I
Pobytový / Táborníci I
Letní příměstský tábor 1.– 4. 7.
Zahradnický příměstský tábor 1
Zahradnický příměstský tábor 2
Vesmírné putování – letní tábor v Podhradí
Po stopách Mayů 1 – letní tábor v Podhradí
Letní příměstský tábor 3