DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarná dílna – tábor Lhotka I (7 - 17 let)

Výtvarné dílny a zážitkový tábor v nádherné přírodě kokořínského údolí. Týdenní táborová dílna je programově věnována obrazovému umění. Věnuje se malbě, kresbě, prostorové tvorbě. Program zpestřuje hudba prostřednictvím perkusních nástrojů. Obraz i hudba se budou prolínat v uměleckých instalacích a akcích. Pracovní skupiny povedou odborní lektoři. Kvalitní zázemí a technické vybavení. UPOZORŇUJEME, ŽE PŘEDNOST MAJÍ DĚTI, KTERÉ SE HLÁSÍ NA OBA TERMÍNY. ZÁJEM JE VELKÝ.
Kontakt: Dáša Chladová, chladova@email.cz


Ceny a termíny

Cena za vstup: 3100 Kč
Cena zahrnuje:  ubyt., strava, lektoři, materiál
14.07.2019 10:00 - 20.07.2019 12:00


Adresa a kontakt

Lhotka u Mělníka

Lektoři