DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Modelářský tábor Lomy 2019 (11 - 20 let)

Ubytování ve stanech s podsadou. Odborné pracovny, jídelna, sprchy ve zděné budově. Jídlo 5x denně. Odborná činnost v jednotlivých odbornostech – elektronika a počítače, železniční a letečtí modeláři,dřevomodelařina. Letečtí modeláři musí mít při odjezdu alespoň jeden model letadla rádiem řízené (s RC soupravou).
Nutné kolo, jelikož vedle odborné činnosti provozujeme cyklovýlety, sportovní a poznávací aktivity v kraji.
Prosím, uveďte odbornost v poznámce!
Pozn.: odbornost železničních modelářů již zaplněna


Vybavení:  kolo a dále dle odbornosti

Ceny a termíny

Cena zahrnuje:  V ceně: doprava, ubyt., strava, dozor
29.06.2019 07:00 - 13.07.2019 16:00


Adresa a kontakt

Lomy u Kunžaku

Lektoři