DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Pobytový / Můj první na vodě (6 - 10 let)

Tábor klade nejvyšší důraz na vodáckou přípravu malých vodáků a vodaček. První dva tréninkové dny jsou určeny pro seznámení se s vodou a lodí, kdy se naučí táborníci držet pádlo, sedět a klečet v lodi a loď ovládat. Součástí výcviku je i nácvik zvržení lodi na rybníce. Tábor je určen pro mladší děti a může se chlubit tím, že na jednoho vedoucího na táboře připadá pět dětí. Díky tomu je zabezpečen hladký průběh tábora a maximální péče o začínající vodáky. Ve zbylých dnech zúročíme trénink na řece Sázavě, jejíž dvě části si sjedeme.

Věk

  • 6–10 let

Vedoucí

  • hlavní vedoucí: Olan

Dokumenty ke stažení

Více informací

Důležité

  • Cena 3.500 Kč platí pro mimopražské účastníky, účastníci splňující grantové podmínky (trvalý pobyt v Praze, věk 6–18 let) platí cenu 3.260 Kč.

Vybavení:  spacák, karimatka, vybavení dle seznamu

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za vstup: 3600 Kč
Cena zahrnuje:  doprava, strava, ubyt., dozor
04.08.2019 00:00 - 09.08.2019 00:00


Adresa a kontakt

řeka Sázava

Lektoři

Kašík Martin Olan

Podobné