DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Minitábor (Vřesník u Humpolce) (5 - 8 let)

Minitábor, pořádaný ve spolupráci se Stanicí techniků DDM hl. m. Prahy, je určen pro děti ve věku 4,5–7 let. Koná se v ubytovacím zařízení DDM hl. m. Prahy – Vřesník u Humpolce. Děti bydlí ve zděné budově ve vícelůžkových pokojích. Celý objekt je přizpůsoben potřebám předškoláků (nízký nábytek, dětské hřiště, malý bazén, velké množství her a hraček). Děti mají možnost povozit se přímo v areálu na ponících. Tábor bude probíhat 8 dní a jeho pestrý program bude sestaven z různorodých aktivit – výtvarných, dramatických, hudebních a pohybových. Zařazeny budou výlety do přírody, sportovní hry apod.
Díky nabídce aktivit dětem rozšíříme všeobecný rozhled. Poznámky k věkové hranici: spodní hranice (cca 4,5 let) – dítě zvládá základní sebeobsluhu (hygiena, oblékání, stravování, běžně komunikuje), má zkušenost s fungováním v kolektivu – má zkušenosti se školkou nebo podobným zařízením. Horní hranice (8 let) – dítě max. po 1. třídě.
Bližší informace: Denisa Pomikálková, pomikalkova@ddmpraha.cz, 777 470 691
Platba probíhá ve dvou částech: 1000 Kč do 10 dnů od přihlášení (nevratná částka – viz platební a stornovací podmínky DDM hl. m. Prahy). Druhá část platby musí být uhrazena do 20. 6. 2019 – k platbě budete vyzváni.


Vybavení:  běžné táborové, účastníkům zašleme seznam

Ceny a termíny

Cena za vstup: 2900 Kč
Cena zahrnuje:  doprava, ubytování, strava, program
13.07.2019 11:30 - 20.07.2019 11:00


Adresa a kontakt

Vřesník u Humpolce

Lektoři