DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Poznej Stejšn – příměšťák (6 - 15 let)

Tábor je zaměřen na převážně technické aktivity, které ve Stanici techniků probíhají během školního roku. Děti se seznámí s naším speciálním zázemím – autodráha, dílny a další. Jedinečná příležitost vyzkoušet si rozličné aktivity jim tak může pomoci si lépe ujasnit, co je opravdu baví.


Vybavení:  batoh, svačina, pití, průkazka na MHD/jízdenky

Ceny a termíny

Cena za vstup: 1500 Kč
Cena zahrnuje:  materiál, lektoři, obědy, vstupy
26.08.2019 09:00 - 30.08.2019 16:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři