DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Pobytový / Táborníci I. (6 - 15 let)

Rok 2520: Hledáme novou Zemi!
Hovoří CML, Centrální Mozek Lidstva: Nebezpečí! Planeta Země je přelidněna. Doporučeno přesídlení. Navázán kontakt s družicí Voyager. Obyvatelná ZEMĚ 2.0 objevena.

Ústřední rada planety Země po dlouhých jednáních došla k následujícímu rozhodnutí:
Dne 1. července 2520 ve 13.00 startuje 6 raketoplánů na misi Nová Země. Přidejte se k průkopníkům a pomozte nám lokalizovat a osídlit novou planetu pro život.

Hlavní vedoucí Pavla "Séška" Chaloupková, chaloupkova@ddmpraha.cz, 222 333 888

Ceny a termíny

Cena za vstup: 7000 Kč
01.07.2020 00:00 - 18.07.2020 00:00


Adresa a kontakt

Lhotka u Mělníka

Lektoři

Podobné

Pobytový / Tábor Nový Svět
Pobytový / Šachy
Pobytový tábor / S Mokrem a Vydrami
Příměstský / Indiánské léto IV.
Pobytový / Hudebně-taneční tábor pro děti
Pobytový / Táborníci II.
ArtCamp 2020 (Podhradí)