DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Minitábor – Z pohádky do pohádky (Vřesník) (5 - 8 let)

 Minitábor, který pořádáme více než 10 let, je určen pro děti ve věku 5–8 let (maximálně po dokončení 1. třídy). Jedná se o pobyt dětí bez rodičů, ideální je jako první tábor. Svou povahou, malým počtem dětí i programem (o 28 dětí se starají 4 vedoucí) je vhodný jako adaptační. Koná se v ubytovacím zařízení DDM hl. m. Prahy – Vřesník u Humpolce. Děti bydlí ve zděné budově ve vícelůžkových pokojích. Celý objekt je přizpůsoben potřebám předškoláků (nízký nábytek, dětské hřiště, malý bazén, velké množství her a hraček). Děti mají možnost povozit se přímo v areálu na ponících.
Tábor bude probíhat 8 dní a jeho pestrý program bude sestaven z různorodých aktivit – výtvarných, dramatických, hudebních a pohybových. Zařazeny budou výlety do přírody, sportovní hry apod. Celý program je propojen tematickou táborovou hrou Z pohádky do pohádky.

Poznámky k věkové hranici: spodní hranice (cca 5 let) – dítě zvládá základní sebeobsluhu (hygiena, oblékání, stravování, běžně komunikuje), má zkušenost s fungováním v kolektivu – má zkušenosti se školkou nebo podobným zařízením. Horní hranice (8 let) – dítě max. po 1. třídě.

Bližší informace: Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Platba probíhá ve dvou částech: 1000 Kč do 10 dnů od přihlášení (nevratná částka – viz platební a stornovací podmínky DDM hl. m. Prahy). Druhá část platby musí být uhrazena do 20. 6. 2020 – k platbě budete vyzváni. Cena 3200 Kč platí pro děti s pražskou adresou (grant MHMP), pro mimopražské děti je cena 3500 Kč.


Vybavení:  běžné táborové, účastníkům zašleme seznam

Ceny a termíny

Cena za vstup: 3200 Kč
11.07.2020 00:00 - 18.07.2020 00:00


Adresa a kontakt

Vřesník u Humpolce

Lektoři

Nová Iveta

Podobné

Pobytový / Můj první tábor
Letní příměstský tábor pro nejmladší I.
Příměstský / Předškoláci – Malý objevitel
Letní příměstský tábor pro nejmladší II.
Příměstský / Předškoláci I.
Příměstský / Prázdninová Kostička I
Letní příměstský tábor pro předškoláky
Příměstský tábor – předškoláci
Příměstský / Předškoláci II.
Příměstský / Prázdninová Kostička II