DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Modelářský tábor Lomy 2020 (11 - 17 let)

Ubytování ve stanech s podsadou. Odborné pracovny, jídelna, sprchy ve zděné budově.
Jídlo 5x denně.
Činnosti v jednotlivých odbornostech – elektronika, železniční, letečtí a plastikoví modeláři.
Letečtí modeláři musí mít při odjezdu vyrobený alespoň jeden model letadla rádiem řízené (s RC soupravou)

Nutné kolo, jelikož vedle odborné činnosti provozujeme cyklovýlety, sportovní a poznávací aktivity v kraji.

!!! Přednostně pro děti docházející na kroužky výše jmenovaných odborností !!!


Vybavení:  kolo a dále dle odbornosti

Ceny a termíny

Cena za vstup: 5900 Kč
04.07.2020 07:00 - 18.07.2020 15:00


Adresa a kontakt

Lomy u Kunžaku

Lektoři

Hudeček Pavel
Kozohorský Ondřej
Macek Václav
Melter Oto
Mihalov Petr
Zelinka Josef

Podobné

Pobytový / Letní tábor debrujárů