DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Letní příměstský tábor 1 (7 - 12 let)

Téma letních příměstských táborů, není-li upřesněno jinak, je všeobecně-přírodovědné s využitím možností a zázemí Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy a jeho okolí. Zde je pro děti připravena cca polovina z aktivit, druhou polovinu tvoří program mimo areál s možností návštěvy výstav, tematických akcí či sportovišť.

Informace a přihlášky: Hana Hrdinová, 222 333 863, hrdinova@ddmpraha.cz
Cena 1 200 Kč je dotovaná příspěvkem od MHMP pro obyvatele hl. m. Prahy, mimopražské účastníky stojí tábor 1 400 Kč.

Platba probíhá ve dvou termínech: do 10 dnů od zaslání přihlášky je nutné uhradit 600 Kč (nevratná částka), platbu zbývající části ceny proveďte do 15. 6. 2020.

Přihlášení je možné pouze na všechny dny.


Vybavení:  pití, svačina, jízdenky/průkazka na MHD

Ceny a termíny

Cena za vstup: 1200 Kč
07.07.2020 09:00 - 10.07.2020 16:00


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5

Lektoři

Čečmanová Adéla
Hingarová Tereza

Podobné

Paleontologický příměstský tábor
Zahradnický příměstský tábor 2
Lomy 2020 aneb Tábor pro všechny, kteří mají o kolečko navíc
Letní příměstský tábor pro nejmladší III.
Letní příměstský tábor 2 – mladší
Letní příměstský tábor 4
Letní příměstský tábor 2. a 3. 7.
Paleontologický příměstský tábor 2
Zahradnický příměstský tábor 1
Letní příměstský tábor 5