DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Historie letem světem – příměstský tábor (7 - 14 let)

Příměstský tábor pro děti se zájmem o historii a památky.
Děti čeká hravá historie, muzejní výstavy, které budou využity v táborové hře a tematické exkurze.
Celý týden propojuje táborová hra, kdy jednotlivé skupiny dětí mezi sebou soutěží.

Informace a přihlášky: Hana Hrdinová, 222 333 863, hrdinova@ddmpraha.cz

Cena 1 500 Kč je dotovaná příspěvkem od MHMP pro obyvatele hl. m. Prahy, mimopražské účastníky stojí tábor 1 750 Kč.

Platba probíhá ve dvou termínech: do 10 dnů od zaslání přihlášky je nutné uhradit 750 Kč (nevratná částka), platbu zbývající části ceny proveďte do konce dubna.

Přihlášení je možné pouze na celý týden.


Vybavení:  pití, svačina, jízdenky/průkazka na MHD

Ceny a termíny

Cena za vstup: 1500 Kč
24.08.2020 09:00 - 28.08.2020 16:00


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5

Lektoři

Bittnerová Martina

Podobné

Příměstský / Florbal
Příměstský / Spektrum I
Chovatelský příměstský tábor
Příměstský / Vodáci II
Letní příměstský tábor 3 – mladší
Pobytový / Tábor Nový Svět
Putovní tábor / S Mokrem a Vydrami
Příměstský / Spektrum VI
Letní příměstský tábor pro nejmladší II.
Příměstský tábor – divadelní