DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Příměstský tábor – předškoláci (5 - 7 let)

Příměstský tábor pro předškoláky bude probíhat 5 dní a jeho pestrý program bude sestaven z různorodých aktivit – výtvarných, dramatických, hudebních a pohybových. Zařazeny budou vycházky, sportovní hry, naučné aktivity, výtvarné činnosti apod. Díky nabídce aktivit dětem rozšíříme všeobecný rozhled. Program bude probíhat od 9.00 do 16.00, dozor zajištěn 8.30–16.30

Poznámky k věkové hranici: spodní hranice 5 let – dítě zvládá základní sebeobsluhu (hygiena, oblékání, stravování, běžně komunikuje), má zkušenost s fungováním v kolektivu – má zkušenosti se školkou nebo podobným zařízením. Horní hranice (7 let) – dítě max. po 1. třídě.

Platba tábora (cena 1500 Kč) je rozdělena do 2 částek: nevratnou zálohu 750 Kč je nutné uhradit do 10 dnů od zaslání přihlášky, platba zbývající částky probíhá v květnu (budete k ní vyzváni).
Cena tábora pro mimopražské děti je 1700 Kč

Informace: Radka Novotná, novotnar@ddmpraha.cz, 222 333 804, 777 751 706


Vybavení:  2x svačina, přezůvky

Ceny a termíny

Cena za vstup: 1500 Kč
27.07.2020 08:30 - 31.07.2020 16:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Novotná Radka

Podobné

Příměstský / Prázdninová Kostička I
Příměstský / Předškoláci – Malý objevitel
Letní příměstský tábor pro předškoláky
Pobytový / Můj první tábor
Letní příměstský tábor pro nejmladší II.
Příměstský / Předškoláci I.
Letní příměstský tábor pro nejmladší I.
Letní příměstský tábor pro nejmladší III.
Minitábor – Z pohádky do pohádky (Vřesník)
Příměstský / Předškoláci II.