DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarná dílna – tábor Lhotka II (7 - 17 let)

Výtvarné dílny a zážitkový tábor v nádherné přírodě kokořínského údolí. Týdenní táborová dílna je programově věnována obrazovému umění. Věnuje se malbě, kresbě, prostorové tvorbě. Program zpestřuje hudba prostřednictvím perkusních nástrojů. Obraz i hudba se budou prolínat v uměleckých instalacích a akcích. Pracovní skupiny povedou odborní lektoři. Kvalitní zázemí a technické vybavení.
UPOZORŇUJEME, ŽE PŘEDNOST MAJÍ DĚTI, KTERÉ SE HLÁSÍ NA OBA TERMÍNY. ZÁJEM JE VELKÝ.

Kontakt: Dáša Chladová, chladova@email.cz


Ceny a termíny

Cena za vstup: 3400 Kč
25.07.2020 10:00 - 01.08.2020 10:00


Adresa a kontakt

Lhotka u Mělníka

Lektoři

Davidová Patáková Lucie
Friedrichová Irena
Chladová Dáša
Růžička Matěj
Valenta Marek
Zimová Charlotte

Podobné

Příměstský / Indiánské léto I.
ArtCamp 2020 (Podhradí)
Výtvarná dílna – tábor Lhotka I