DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN - Keramika / předškoláci / po (4 - 6 let)

Přednostně otvíráme úterní kurz, pondělí se otevře, jan když bude velký zájem a děti se nevejdou do 1 kroužku.
Lektorka si na vaše přání může vyzvedávat děti v MŠ Lyčkovo náměstí v budově, která se nachází na Lyčkově náměstí, děti z Pernerovi bohužel vodit nelze, po kroužku si je ale už musíte vyzvednou v kermické dílně na ZŠ Lyčkovo náměstí, do školky zpět už je nevezmou.
Keramické tvoření různými technikami (z válečků, plátů , modelováním) na zadaná témata , pod vedením zkušené paní učitelky. Kurz je určen pro předškolní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny). V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
PO 15:45-16:45


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Sypalová Marie

Podobné

Výtvarně-řemeslná dílna ČT II 
Morčátka 17 h
Elektronika pro nejmenší (út)
Křečci 15 h
Kroužek orientačního běhu 2020/21
Chovatelství pro nejmladší 2
Kurz šití na stroji pro děti PO
Myšky 15 h
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 2
Výtvarný ateliér - ml. děti 2