DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN – Klavír 5 – Horáková (6 - 15 let)

Přednostně pokračují žáci z minulého roku, ostatní jsou jen náhradníci na doplnění uvolněných termínů. Výuka je jak pro začátečníky, tak pro ty, co mají základy za sebou a mohou rovnou pracovat na rozvoji v pokročilejších skladbičkách.
Výuková hodina trvá 45 minut.
Termíny budou upřesněny.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 6200 Kč
Cena za pol.: 3200 / 3200 Kč
ČT 14:15-18:00


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Podobné

Kytara – individuální lekce (Honza)
Kytara – děti – Fiala
Fotoklub Líheň – ateliér 1
LEGOrobotika (st 17.30)
Převádění ze škol 
Kytara – děti – Skypala
Ukulele – děti – Sitár
Chemie P2a
Flétna – Karla Braunová
LEGOrobotika (čt 17.30)