DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chemie Z2a (12 - 18 let)

Základy organické chemie, přípravy uhlovodíků, přípravy halogenderivátů a jejich reakce, přípravy hydroxiderivátů a etheru, přípravy N látek, přípravy aldehydů a ketonů, reakce aldehydů a ketonů, přípravy karboxylových kyselin, přípravy funkčních a substitučních derivátů karboxylových kyselin. Praktické přípravy základních představitelů jednotlivých skupin.
Termín konání bude stanoven dle časových možností zájemců.

Informace pro nové zájemce:
Přihlásit se mi můžete na níže uvedenou e-mailovou adresu kdykoliv během prázdnin nebo i během školního roku, ale se všemi z vás budu potřebovat osobně krátce promluvit. Náplní "pohovoru" bude zjištění vaších údajů (jméno, příjmení, rodné číslo, pojišťovna, adresa, číslo mobilu, e-mail, název školy, jméno a příjmení zástupce, jeho mobil a e-mailová adresa), přibližné znalosti chemie (nic neví, začátečník, průměrné znalosti, dobré znalosti, ví tolik, že se od něho můžeme učit atd.).

Pohovory proběhnou v prvé polovině září na základě telefonické domluvy (po 31. 8. – po domluvě dopoledne nebo odpoledne, út 1. 9. – 14–18.00, st 2. 9. – 14–18.00, čt 3. 9. – 14–18.00). Pokud někdo zná rozvrh, může se na pohovoru domluvit i poslední týden v srpnu.

Pokud se někdo rozhodl dodatečně, je možné se telefonicky domluvit na možnostech.

Více informací můžete získat na e-mailu: prozde@seznam.cz nebo na telefonu 776 781 923
Starší stránky na adrese: www.chemici.cz již bohužel nejsou aktualizovány

Zdenko Procházka


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3650 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ÚT 15:00-16:30


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie
prozde@seznam.cz

Lektoři

Procházka Zdenko

Podobné

Chemie Z1