DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chemie (15 - 20 let)

Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, nukleofilní substituce chlorderivátů, bromderivátů a jodderivátů, adice, výměna halogenu, méně časté přípravy, reakce s halogenderiváty: Wurtz, Wurtz-Fittig, Friedel-Crafts, dehydrohalogenace, Williamson, Grignardovo činidlo a jeho reakce na primární, sekundární, terciární alkoholy a na karboxylové kyseliny).

Termín konání bude stanoven dle časových možností zájemců.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4650 Kč
Cena za pol.: 2800 / 2800 Kč


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie
prozde@seznam.cz

Lektoři

Procházka Zdenko
Procházka Zdenko
Procházka Zdenko

Podobné

Chovatelství pro starší 4
Entomologie
Paleontologie
Zahradnický kroužek pro starší
Chovatelství pro starší 2
Kynologie I.
Keramika (čt 14.30)
Poznávání přírody
Chemie
Kroužek orientačního běhu 2020/21