DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chemie P2a (15 - 20 let)

Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, nukleofilní substituce chlorderivátů, bromderivátů a jodderivátů, adice, výměna halogenu, méně časté přípravy, reakce s halogenderiváty: Wurtz, Wurtz-Fittig, Friedel-Crafts, dehydrohalogenace, Williamson, Grignardovo činidlo a jeho reakce na primární, sekundární, terciární alkoholy a na karboxylové kyseliny).

Termín konání bude stanoven dle časových možností zájemců.

Informace pro nové zájemce:
Přihlásit se mi můžete na níže uvedenou e-mailovou adresu kdykoliv během prázdnin nebo i během školního roku, ale se všemi z vás budu potřebovat osobně krátce promluvit. Náplní "pohovoru" bude zjištění vaších údajů (jméno, příjmení, rodné číslo, pojišťovna, adresa, číslo mobilu, e-mail, název školy, jméno a příjmení zástupce, jeho mobil a e-mailová adresa), přibližné znalosti chemie (nic neví, začátečník, průměrné znalosti, dobré znalosti, ví tolik, že se od něho můžeme učit atd.).

Pohovory proběhnou v prvé polovině září na základě telefonické domluvy (po 31. 8. – po domluvě dopoledne nebo odpoledne, út 1. 9. – 14–18.00, st 2. 9. – 14–18.00, čt 3. 9. – 14–18.00). Pokud někdo zná rozvrh, může se na pohovoru domluvit i poslední týden v srpnu

Pokud se někdo rozhodl dodatečně, je možné se telefonicky domluvit na možnostech.

Více informací můžete získat na e-mailu: prozde@seznam.cz nebo na telefonu 776 781 923
Starší stránky na adrese: www.chemici.cz již bohužel nejsou aktualizovány

Zdenko Procházka


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4650 Kč
Cena za pol.: 2800 / 2800 Kč
PO 17:00-19:15


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie
prozde@seznam.cz

Lektoři

Procházka Zdenko

Podobné

Ornitologie pro starší
Chovatelství pro starší 1
Kroužek orientačního běhu 2020/21
Bioexperti
Zahradnický kroužek pro starší
Chovatelství pro starší 4
Chovatelství s akvaristikou
Keramika (čt 14.30)
Přírodověda v praxi
Teraristika 1