DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kameníček pro mladší (7 - 10 let)

Základy mineralogie – poznávání minerálů a jejich třídění, fyzikální a chemické vlastnosti minerálů, skupiny minerálů podle vzniku a původu, růst krystalů. Studium geologické mapy, vznik a vývoj života, vnitřní geologické děje. Vnější geologické děje – činnost ledovců, působení vody, tsunami. Exkurze do Chlupáčova muzea na PřF UK, do muzea Geosvět atd. Kroužek pro školní děti.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3650 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
PO 14:30-15:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Dinosaura
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Coufalová Vlasta
Coufalová Vlasta

Podobné

Přípravka na Biologickou olympiádu
Zahradnický kroužek pro starší
Chovatelství s akvaristikou
Chovatelství pro starší 3
Kynologie I.
Parádní věda 2 – Stanice techniků
Akvaristika a teraristika
PaVěda 1 - Stanice přírodovědců
Geologie a mineralogie
Teraristika 1