DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chovatelství 5 (7 - 9 let)

Povídání o chovu drobných savců, exotických ptáků, poníků, koz, prasat, klokanů, hadů, hmyzu ad. Seznámení s přírodou formou her a soutěží. Výtvarná a kreativní činnost, kontakt se zvířaty, manuální práce při péči o zvířata. Kroužek pro školní děti.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3650 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ST 15:00-16:25


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Netopýra
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Kumpoštová Anna

Podobné

Pokusy
Chovatelství 4
Parádní věda 2 – Stanice techniků
Parádní věda 2 – Stanice přírodovědců
Chovatelství pro starší 3
Ornitologie pro starší
Entomologie
Ornitologie pro mladší
Chovatelství pro nejmladší 3
PaVěda 1 – Stanice přírodovědců