DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chovatelství pro starší 4 (10 - 16 let)

Bližší teoretické i praktické seznámení s živočichy chovanými nejen ve Stanici přírodovědců, povídání o živočišné a rostlinné říši. Seznámení s přírodou formou her a soutěží, výtvarná činnost. Kontakt se zvířaty a manuální práce při čištění klecí a výběhů.

Kroužek dále zahrnuje zapojení do projektů souvisejících s ochranou české přírody, badatelské výpravy do blízkého okolí, hraní tematických her. Příležitostně navštěvuje aktuální přírodovědné akce. Vede k respektu okolní přírody – děti se naučí pohybovat se v ní tak, aby to bylo přínosné pro obě strany.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3650 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ČT 15:00-16:25


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Netopýra
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Přípravka na Biologickou olympiádu
Bioexperti
Přírodověda v praxi
Chovatelství pro starší 1
Chemie Z1
Kynologie
Entomologie
Chovatelství pro starší 3
Paleontologie
Teraristika 1