DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Teraristika pro mírně pokročilé (9 - 15 let)

Navazující kroužek teraristiky. Chov plazů, obojživelníků a bezobratlých, rozmnožování, rozšíření jednotlivých druhů... Teorie i praxe – manuální činnosti spojené s péčí o terarijní zvířata. Herpetologie, rozšíření jednotlivých druhů, chov a rozmnožování, nemoci, etologie.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3650 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ČT 16:30-17:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Teraristika
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Vedralová Anna

Podobné

Chemie Z1
Chovatelství pro starší 4
Chovatelství pro starší 3
Přírodověda v praxi
Bioexperti
Entomologie
Chemie Z2a
Ornitologie pro starší
Přípravka na Biologickou olympiádu
Geologie a mineralogie