DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Parádní věda 2 – Stanice přírodovědců (8 - 9 let)

Parádní věda má za cíl rozšířit teoretické vědomosti a praktické zkušenosti spojené s přírodními vědami (biologie, fyzika, chemie) a základními technickými obory.
Malí vědci se zde seznámí s používáním laboratorní techniky a osvojí si základní technologické postupy při práci v laboratoři.
Naučí se dodržovat základní bezpečnostní postupy k ochraně zdraví svého i zdraví ostatních členů vědeckého týmu.
Seznámí se se zákonitostmi v přírodovědných oborech biologie a chemie a vše si hned v praxi vyzkouší.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3650 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ÚT 16:05-17:30


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Laboratoř
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Toráčová Emma

Podobné

Parádní věda 2 – Stanice techniků