DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Ornitologie pro starší (10 - 16 let)

Hlavní náplní kroužku jsou vycházky za ptáky do přírody Prahy a blízkého okolí. Během kroužku se děti seznámí i s kroužkováním ptáků. Na podzim a na jaře se také v rámci kroužku budou konat vícedenní víkendové výlety. 

Předběžná informace pro účastníky: Poslední zářijový víkend se kroužek vydá pozorovat a kroužkovat ptáky na Třeboňsko. Odjezd v sobotu ráno z Prahy, návrat v neděli večer. Přespíme na přírodovědecké stanici UK – Rudě. Během víkendu podnikneme výlety za ptáky do okolí a také se v noci pokusíme odchytnout a okroužkovat sovy a další migrující ptáky. 


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3650 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ČT 16:30-17:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Psa a kočky
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Vanišová Klára
Vanišová Klára

Podobné

Přípravka na Biologickou olympiádu
Entomologie
Chovatelství pro starší 3
Chovatelství pro starší 2
Přírodověda v praxi
Poznávání přírody
Teraristika 1
Zahradnický kroužek pro starší
Prostorová výtvarná tvorba – tvořivá dílna II.
Teraristika 3