DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Geologie a mineralogie (14 - 26 let)

Práce v klubovně i v terénu, exkurze do geologických lokalit a zpracování nalezených vzorků. Návštěvy muzeí apod.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3650 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ČT 17:00-18:25


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Dinosaura
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Coufalová Vlasta
Coufalová Vlasta

Podobné

Entomologie
Paleontologie
Přírodověda v praxi
Chemie
Chovatelství s akvaristikou
Bioexperti
Prostorová výtvarná tvorba – tvořivá dílna II.
Poznávání přírody
Keramika (čt 14.30)
Teraristika 3