DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Geologie a mineralogie (14 - 26 let)

Práce v klubovně i v terénu, exkurze do geologických lokalit a zpracování nalezených vzorků. Návštěvy muzeí apod.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3650 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ČT 17:00-18:25


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Dinosaura
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Coufalová Vlasta

Podobné

Teraristika pro mírně pokročilé
Teraristika 1
Chovatelství pro starší 3
Kynologie
Přípravka na Biologickou olympiádu
Ornitologie pro starší
Bioexperti
Entomologie
Teraristika 2
Zahradnický kroužek pro starší