DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Zahradnický kroužek pro dospělé (15 - 60 let)

Získávání zahradnických znalostí a především praktických dovedností (množení rostlin, péče o pokojové, balkonové a jiné okrasné rostliny, pěstování kaktusů a sukulentů, pěstování užitkových rostlin, sezónní zahradnické práce, technika řezu aj.) Orientace v sortimentu zahradnických center. Pěstování rostlin pro vlastní potřebu. Výsadba bylinkového truhlíku. Jarní vazba. Návštěva některých pražských parků a zahrad. Teorie a praxe zakládání rodinných zahrad.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3650 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ST 16:30-17:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Skleník
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Žbirková Alena

Podobné

Taoistická cvičení – harmonie, uvolnění