DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

4.2 ČTVRTEK – Jezdectví přípravný kurz B (7 - 10 let)

Bližší kontakt v kolektivu s koňmi. Děti se učí postupně samostatně vést koně, základní informace a potřeby o koních, přípravu před a po ježdění a kolem koní. Vše probíhá pod stálým dohledem cvičitele.
Vybavení:  helma (stačí cyklistická), dlouhé kalhoty, holinky

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 10500 Kč
Cena za pol.: 5500 / 5500 Kč
Cena zahrnuje:  15 lekcí za pololetí
ČT 15:30-17:30


Adresa a kontakt

Jezdecké středisko Zmrzlík, Praha 5

Lektoři

Podobné

2.1 ÚTERÝ – Jezdectví přípravný kurz A
1.3 PONDĚLÍ – Jezdectví začátečníci
4.1 ČTVRTEK – Jezdectví přípravný kurz A
3.3 STŘEDA – Jezdectví začátečníci
2.2 ÚTERÝ – Jezdectví přípravný kurz B
3.4 STŘEDA – Jezdectví pokročilí
2.4 ÚTERÝ – Jezdectví pokročilí
5.4 PÁTEK – Jezdectví pokročilí
5.2 PÁTEK – Jezdectví přípravný kurz B
5.3 PÁTEK – Jezdectví začátečníci