DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír, středa – Denis Dinga (7 - 60 let)

Individuální výuka hry na klavír v 45 minut.
Učíme orientaci v hudebních značkách, notovém záznamu, obouruční hraní. Takty: celý, 4/4, 3/4, 2/4.
Výuka je vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.
Do poznámky uveďte preferovaný čas výuky.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3100 / 3100 Kč
ST 16:00-16:45
ST 16:45-17:30
ST 17:45-18:30
ST 18:30-19:15
ST 19:30-20:15


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
seitl@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Hudebníček
Bicí – děti – Čurdová
Kytara – dospělí – Berenreiter
Flétna - děti - Hořejš
Klavír – dospělí – Navrátil
Housle - dospělí - Šůstková
Bicí – děti – Nasková
Kytara – děti – Sitár
Housle - děti - Šůstková
ZŠ LN - Klavír 3 - Přikrylová