DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír, čtvrtek – Denis Dinga (7 - 60 let)

Individuální výuka hry na klavír v délce 45 minut.
Učíme orientaci v hudebních značkách, notovém záznamu, obouruční hraní. Takty: celý, 4/4, 3/4, 2/4.
Výuka je vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.
Do poznámky uveďte preferovaný čas výuky.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3100 / 3100 Kč


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
seitl@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Kytara, Martin Bureš – skupinová výuka, středa
Klavír – Barbora Pirohovičová
Ukulele – dospělí – Berenreiter
Individuální hudební lekce – klavír, ukulele, kytara, zpěv (Monika)
Zpěv – děti – Sklenářová
ZŠ Chvaly – Flétna B
Kytara – individuální lekce (Honza)
Kytara – dospělí – Hábl
Klavír – dospělí – Fiala
Bicí – děti – Čurdová