DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír – Barbora Pirohovičová (7 - 60 let)

Individuální výuka hry na klavír v délce 30 minut.
Učíme orientaci v hudebních značkách, notovém záznamu, obouruční hraní. Takty: celý, 4/4, 3/4, 2/4.
Výuka je vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.
Do poznámky uveďte preferovaný čas výuky.

Čtvrtek
17.15–17.45 
17.45–18.15 

Pátek
13.00–13.30   
13.30–14.00 
15.15–15.45 
15.45–16.15 
 


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4600 Kč
Cena za pol.: 2500 / 2500 Kč


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
seitl@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Výtvarný ateliér – příprava na SŠ, VŠ 1
Klavír – Alexander Penkov
Teraristika pro pokročilé
Výtvarný ateliér – příprava na SŠ, VŠ 2
Muzikál – tanec, zpěv, herectví
Opona – dětský divadelní kroužek
Chemie Z1
Kurz šití na stroji pro dospělé PO
Výtvarný ateliér (út 1)
Taoistická cvičení – harmonie, uvolnění