DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Bicí Carl Warwick - pondělí (8 - 99 let)

Individuální výuka hry na bicí. Kromě pravidelných lekcí mají členové zájmového útvaru možnost využívat zkušebnu s bicí soupravou pro soukromé cvičení.
Do poznámky prosím uveďte vámi preferovaný čas.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4400 Kč
Cena za pol.: 2400 / 2400 Kč
PO 17:15-18:00
PO 14:00-14:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Valenta Marek

Podobné

Fotoklub Líheň - příprava na SŠ, VŠ
Klavír - Barbora Pirohovičová
Kytara, Martin Bureš - Individ. výuka, úterý
Bicí - děti - Čurdová
Klavír - děti - Hořejš
Výtvarně-řemeslná dílna ST I 
Kameníček pro starší
Housle - děti - Kadlíček
Klavír, úterý - Eva Pavelková
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka