DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Bicí Marek Valenta – úterý (8 - 99 let)

Individuální výuka hry na bicí. Kromě pravidelných lekcí mají členové zájmového útvaru možnost využívat zkušebnu s bicí soupravou pro soukromé cvičení.
Do poznámky prosím uveďte vámi preferovaný čas.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4400 Kč
Cena za pol.: 2400 / 2400 Kč


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Zkušebna (suterén)

Lektoři

Valenta Marek

Podobné

Fotoklub Líheň – Analogová fotografie
Individuální hudební lekce – klavír, ukulele, kytara, zpěv (Monika)
Šerm – historická sebeobrana 1 (8–12 let)
Kytara, Martin Bureš – individuální výuka, pondělí
Turistika
Výtvarně-řemeslná dílna ST II 
Chovatelství pro starší 2
Kytara, Martin Bureš – skupinová výuka, úterý
Železniční modeláři (po)
Chemie Z2b