DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Bicí Marek Valenta - pátek (8 - 99 let)

Individuální výuka hry na bicí. Kromě pravidelných lekcí mají členové zájmového útvaru možnost využívat zkušebnu s bicí soupravou pro soukromé cvičení.
Do poznámky prosím uveďte vámi preferovaný čas.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4400 Kč
Cena za pol.: 2400 / 2400 Kč
PÁ 15:45-16:30
PÁ 16:30-17:15
PÁ 17:15-18:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Zkušebna (suterén)

Lektoři

Valenta Marek

Podobné

Kytara – pokročilí (Petra)
Klavír, úterý - Eva Pavelková
LEGO Robotika (st 16.00)
Fotoklub Líheň - ateliér 8
LEGO Mechanika (čt 14.00)
Klavír – Barbora Pirohovičová
Klavír – děti – Hořejš
Kytara – individuální lekce – Honza
Výtvarně-řemeslná dílna ST I 
Hudební stavebnice - pokročilí