DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Zpěv – děti – Sklenářová (6 - 18 let)

Výuka sólového zpěvu je v Karlínském Spektru vedená profesionálně a zároveň takovou formou, aby lásku ke zpěvu mohly vstřebávat už i malé děti. Výuka probíhá s živým hudebním (klavírním) doprovodem. Děti i dospělí získají krásný a technicky dobře zvládnutý hlas.
Hudební schopnosti účastníků jsou správně rozvíjeny, výuka postupuje smysluplnými kroky vpřed a je zaručený viditelný postup. Na nabyté dovednosti lze samozřejmě navazovat v dalších letech.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 6200 Kč
Cena za pol.: 3200 / 3200 Kč
Cena zahrnuje:  15 lekcí na pololetí
PÁ 13:00-19:45


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Hudebna 3 (3. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Sklenářová Jana

Podobné

Flétna (Radka)
Klavír, pondělí – Eva Pavelková
Klavír – Veronika Macounová
Bicí – děti – Nasková
Kytara, Martin Bureš – individuální výuka, středa
ZŠ LN – Klavír 4 / Flétna – Trávníčková
ZŠ Chvaly – Flétna B
ZŠ Chvaly – Flétna C
ZŠ LN – Flétna, žesťové nástroje, zpěv
Zpěv – děti – Paďourová