DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Zpěv - děti - Sklenářová (6 - 18 let)

Výuka sólového zpěvu je v Karlínském Spektru vedená profesionálně a zároveň takovou formou, aby lásku ke zpěvu mohly vstřebávat už i malé děti. Výuka probíhá s živým hudebním (klavírním) doprovodem. Děti i dospělí získají krásný a technicky dobře zvládnutý hlas.


Hudební schopnosti účastníků jsou správně rozvíjeny, výuka postupuje smysluplnými kroky vpřed a je zaručený viditelný postup. Na nabyté dovednosti lze samozřejmě navazovat v dalších letech.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 6200 Kč
Cena za pol.: 3200 / 3200 Kč
PÁ 13:00-20:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Hudebna 3 (3. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Sklenářová Jana

Podobné

Hudební stavebnice - pokročilí
Flétna příčná - děti - Braunová
Kytara, Martin Bureš – individ. výuka, středa
Klavír, úterý – Denis Dinga
ZŠ LN - Klavír 4
Dospělý pěvecký sbor KS
Flétna - Karla Braunová
Bicí Marek Valenta - úterý
Ukulele - pondělí, úterý
Kytara - děti - Rohlíčková