DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér – ml. děti 3 (6 - 9 let)

Výtvarný ateliér pro mladší děti je určen pro všechny děti, které baví kreslit a malovat. Děti se postupně seznámí hravou formou s různými výtvarnými technikami a materiály (pastel, tempery, kresba tuší, grafické techniky, experimentální tvorba...). Snažíme se v dětech udržet jejich přirozenou radost z tvorby. Důraz je kladen na vytvoření přátelského kolektivu s příjemnou tvůrčí atmosférou.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ST 14:30-15:30


Adresa a kontakt

Spektrum - Praha-Karlín
Klubovna (3. patro)

Lektoři

Rosová Veronika

Podobné

Malý hudebník (st)
Pastelka 1
Převádění ze škol 
Elektronika pro nejmenší (po 15.00)
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Výtvarný ateliér – ml. děti 2
Keramika – mladší děti 1
LEGOmechanika (st 17.00)
Výtvarný ateliér – ml. děti 1
Výtvarný ateliér – ml. děti 4