DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér - ml. děti 3 (6 - 9 let)

Výtvarný ateliér pro mladší děti je určen pro všechny děti, které baví kreslit a malovat. Děti se postupně seznámí hravou formou s různými výtvarnými technikami a materiály (pastel, tempery, kresba tuší, grafické techniky, experimentální tvorba...). Snažíme se v dětech udržet jejich přirozenou radost z tvorby. Důraz je kladen na vytvoření přátelského kolektivu s příjemnou tvůrčí atmosférou.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ST 14:30-15:30


Adresa a kontakt

Spektrum - Praha-Karlín

Lektoři

Rosová Veronika

Podobné

Malý hudebník (po)
Modelářská kadetka (út)
Výtvarný ateliér - ml. děti 2
LEGO Mechanika (čt 15.30)
Parádní věda 1 – Stanice techniků
Pastelka 1
Elektronika pro nejmenší (út)
Keramika - mladší děti 1
Opona - dětský divadelní kroužek
Elektronika pro nejmenší (po)