DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér - ml. děti 4 (6 - 9 let)

Výtvarný ateliér pro mladší děti je určen pro všechny děti, které baví kreslit a malovat. Děti se postupně seznámí hravou formou s různými výtvarnými technikami a materiály (pastel, tempery, kresba tuší, grafické techniky, experimentální tvorba...). Snažíme se v dětech udržet jejich přirozenou radost z tvorby. Důraz je kladen na vytvoření přátelského kolektivu s příjemnou tvůrčí atmosférou.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ČT 14:30-15:30


Adresa a kontakt

Spektrum - Praha-Karlín

Lektoři

Rosová Veronika

Podobné

Modelářská kadetka (út)
Převádění ze škol 
Pastelka 1
Malý hudebník (st)
Modelářská kadetka (po)
Výtvarný ateliér - ml. děti 2
Elektronika pro nejmenší (po)
Opona - dětský divadelní kroužek
Pastelka 2
Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská