DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Divadelní ateliér pro děti 13+ (út 2) (13 - 20 let)

Zveme vás na kroužky dramaťáku, pro chlapce a dívky od třinácti let výše.

Divadelník zkoumá - sebe a lidi kolem sebe. Divadlo je dobrodružství - je třeba zkoušet, pozorovat, objevy bývají velkolepé!
Většinou objevíme, že vystupovat před lidmi není nic strašného, objevíme velkou zábavu, nové přátele a taky určitě nějakou strašně hlubokou pravdu o sobě a o lidech! :-)

A nakonec vyjdeme před lidi s představením.

Co nás bude zajímat:

Co umí herec: Používání hlasu, používání těla, vystupování před lidmi, práce s textem, práce s tématem, improvizace.

Co umí člověk: Spolupráce ve skupině, dovednost vyjádřit se před ostatními, diskutovat, pracovat s informacemi, poslouchat, pojmenovávat své pocity, zdravá sebejistota, koncentrace, kreativita, spontaneita.

Podle zájmu vytvoříme skupiny se zaměříme na tyto okruhy:

Herec a text
Jak se dělá divadlo? Budeme se učit herectví a zároveň si povídat o věcech, které nás zajímají. Až najdeme společné téma, které stojí za to, najdeme literární nebo dramatický text, který o tom tématu pojednává. a prostě nazkoušíme divadlo.

Impro!
Divadelník si poradí i bez textu. Umí improvizovat. A má plno her a cvičení, aby se v tom mohl zdokonalovat. Umět se soustředit, spolupracovat, být kreativní a spontánní. Kdo si s tím poradí na jevišti, poradí si s tím i v životě.
Založíme si vlastní improtým a zaimprovizujeme si i před lidmi, neboť je tady Improliga - celá síť improtýmu po celé ČR, které můžeme vyzvat na improzápas!

Hudební divadlo
Muzika a divadlo šlo od jakživa ruku v ruce. A tak budeme vydávat zvuky, tleskat, bouchat do věcí a říkat tomu hudba. Budeme běhat, dupat, skákat a říkat tomu tanec. Budeme se učit slyšet hudbu i tam, kde jsme ji dřív neslyšeli. Zaměříme se na to, jak pracovat se svým hlasem a tělem, aby znělo. A jak se v tom budeme zdokonalovat, vytvoříme z toho divadlo.

Divadlo pro Paměť národa - dějepisný dramaťák
Kolem nás je mnoho stop naší historie. V každé ulici našeho města žili lidé ještě dávno před tím, než jsme se narodili. A nebyly to nezajímavé životy - dvacáté století totiž byla docela jízda. A my s divadlem můžeme prozkoumat i to. V projektu divadla pro Paměť národa budeme tyto stopy hledat: budeme se učit pracovat s prameny, ptát se lidí, posuzovat kde je pravda a určitě tak narazíme na něco co má smysl ukázat lidem v divadle i dnes. To co bylo, nás totiž zajímá kvůli tomu, co je teď.

světem divadla vás bude provázet
Jan Mrázek
Divadelní lektor, muzikant a improvizátor. Absolvent KVD DAMU a oboru dějepis a ZSV na PedF UK. Absolvoval také studijní stáž na katedře režie na AST v Krakově. Má zkušenosti s lektorováním v Národním divadle, vedením Literárně-dramatického oboru na ZUŠ, tréningem improtýmu Stře.L.I., prací na různých přehlídkách dětského a amatérského divadla (Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Mladá scéna, Jiráskův Hronov.), divadelní prací s dospělými a z různých paradivadelních aktivit v polském Teatru Węgajty. Vedle toho je také členem několika hudebních uskupení a autorským muzikantem.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Hana Vondráková: vondrakova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 875

Lektoři

Podobné

LEGO Mechanika (čt 15.30)
Fotoklub Líheň - ateliér 5
Chemie
Divadelní kroužek II
Chovatelství v praxi
Fotoklub Líheň - ateliér 6
LEGO Robotika (čt 17.30)
LEGO Mechanika (čt 14.00)
Chemie
Badminton I.