DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér – ml. děti 1 (6 - 9 let)

Výtvarný ateliér pro mladší děti je určen pro všechny děti, které baví kreslit a malovat. Děti se postupně seznámí hravou formou s různými výtvarnými technikami a materiály (pastel, tempery, kresba tuší, grafické techniky, experimentální tvorba...). Snažíme se v dětech udržet jejich přirozenou radost z tvorby. Důraz je kladen na vytvoření přátelského kolektivu s příjemnou tvůrčí atmosférou.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
PO 14:00-15:00


Adresa a kontakt

Spektrum - Praha-Karlín
Klubovna (3. patro)

Lektoři

Horáková Šárka

Podobné

Centrum pro předškolní děti
Malý hudebník (po)
Výtvarný ateliér – ml. děti 3
Pastelka 2
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Malý hudebník (st)
Keramika – starší děti 1
Klavír (Mirek)
Keramika – mladší děti 1
Pastelka 1