DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír - děti - Řeřichová (6 - 18 let)

Kroužek klavír je určen dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým, kteří mají zájem o klavírní hru. Kurz je veden odborníky, kteří mají zkušenosti s výukou dětí i dospělých. V rámci výuky jsou žákům předávány informace z oblasti klavírní hry a hudební teorie. Současně jsou rozvíjeny jak hudební tak obecné znalosti a žáci jsou vedení k samostatné práci. Zaručujeme vám vstřícný přístup pedagogů, kteří pracují podle moderní klavírní pedagogiky, a proto je hlavní prioritou individuální přístup a potřeby daného žáka.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 6200 Kč
Cena za pol.: 3200 / 3200 Kč
ÚT 13:00-19:30
PÁ 13:00-19:30
ST 13:00-19:30
ČT 13:00-19:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Salónek (1. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Housle - děti - Kadlíček
Ateliér textilní tvorby II
Odysea mysli I
Modelářská přípravka (út)
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 1
Chovatelství pro starší 1
Chovatelství s akvaristikou
Chovatelství pro starší 2
Automodeláři (po)
Šerm – historická sebeobrana 1. (8–12 let)