DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Šerm-historická sebeobrana pokročilí (10 - 18 let)

Šerm-historická sebeobrana pokročilí (10 - 18 let)
Výuka se formou individuálního přístupu soustředí na práci s kopím,
mečem a štítem. Budeme rozšiřovat technický repertoár, pracovat na
dobrém provedení, přidáme nové zbraně (pěstní štítek, halapartna),
záludy a plynulé akce.
Lekce šermu posilují tělo, zlepšují ohebnost, pomáhají budovat
rovnováhu, rychlost, obratnost a postřeh. Nedílnou součástí výuky jsou
základy biomechaniky zdravého pohybu, taktika a strategie.
Cvičení probíhá sólově i ve dvojicích formou vzájemné spolupráce.
Začátečnické a pokročilé kurzy se navzájem nevylučují, je možno chodit
současně do obou a uplatňovat a procvičovat si naučenou látku s dalšími
studenty.
Vybavení:  sportovní oblečení, pití

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2900 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč
ÚT 16:00-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Vít Hrachový, vit.hrachovy@sandbox.cz, 605435963

Lektoři