DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Šerm – historická sebeobrana – pokročilí (10 - 18 let)

Výuka se formou individuálního přístupu soustředí na práci s kopím, mečem a štítem. Budeme rozšiřovat technický repertoár, pracovat na
dobrém provedení, přidáme nové zbraně (pěstní štítek, halapartna), záludy a plynulé akce.
Lekce šermu posilují tělo, zlepšují ohebnost, pomáhají budovat rovnováhu, rychlost, obratnost a postřeh. Nedílnou součástí výuky jsou
základy biomechaniky zdravého pohybu, taktika a strategie. Cvičení probíhá sólově i ve dvojicích formou vzájemné spolupráce.
Začátečnické a pokročilé kurzy se navzájem nevylučují, je možno chodit současně do obou a uplatňovat a procvičovat si naučenou látku s dalšími
účastníky.


Vybavení:  sportovní oblečení, pití

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2900 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč
ÚT 16:00-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Vít Hrachový, vit.hrachovy@sandbox.cz, 605435963

Lektoři