DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

R. C. oddíl (airsoft) (12 - 26 let)

Činnost v oddílu je určena členům z minulých let – probíhá formou víkendových akcí (pátek–neděle) 1x měsíčně. V případě zájmu nových členů je nutné nejprve kontaktovat vedoucího oddílu Tomáše Petříka a domluvit s ním podmínky členství.
Účastníci si hradí sami dopravu na místo akce a stravování (řešeno společným nákupem dle pokynů vedoucího).
Na akci jsou přítomni vždy 2 vedoucí s odpovídajícím pedagogickým vzděláním a odbornou praxí.
V ceně programu je zahrnuto: lektorské vedení, pronájmy pozemků a poplatky na tábořištích, náklady spojené s přepravou materiálu

Přihlášky a informace: Tomáš Petřík, koda.fido@gmail.com


Vybavení:  ochranné pomůcky,vl. zbraň,dále dle pokynů

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3500 Kč
Cena za pol.: 1850 / 1850 Kč
PÁ 14:00-22:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Tomáš Petřík, 3scbroyal.commandos@gmail.com

Lektoři

Jakub Franěk
Tomáš Petřík

Podobné

Prostorová výtvarná tvorba – tvořivá dílna II.
Turistický oddíl - Tuláci
Vodácko-turistický oddíl - Mokro
Badminton II.
Taoistická cvičení - harmonie, uvolnění
Badminton I.
Šerm - historická sebeobrana (dospělí)
Vodácko-turistický oddíl - Regent
Jóga pro děti
Keramika (čt 14.30)