DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Miniscéna – divadlo a vše kolem něj (7 - 15 let)

Loni otevřený kroužek určený dětem, které za sebou mají alespoň 1. třídu ZŠ. Jeho cílem je naučit děti základům divadelní tvorby, která zahrnuje pestrou škálu činností.

 • rozvoj smyslu pro interpretovaný text
 • práce s prostorem/partnerem/rekvizitou
 • práce s maskou
 • základy hlasové techniky (rezonance, dýchání, intonace)
 • základy pěvecké techniky
 • scénický pohyb, rytmika
 • základy loutkoherectví
 • práce s loutkou, předmětem
 • základy stavby dramatu, tvorba dramatické situace
 • logopedie, rétorika
 • základy moderování, vedení a příprava rozhovoru
 • kreativní rozvoj osobnosti


Milan Lukáš Šnajdr
režisér, scénárista, scénograf, divadelní technik, lighting designer

Studoval Vyšší odbornou školu hereckou v Praze, obor herectví a moderování. Je držitelem certifikátů: Jak na neukázněné dítě a Strategie řešení sociálně patologických jevů v zájmovém vzdělávání, oba certifikáty jsou akreditované osvědčení od MŠMT.
Mezi lety 2009–2014 studoval popový a rokový zpěv, 2014–2015 studium jazzového zpěvu a 2015–2019 studium operetního a muzikálového zpěvu.
Pracoval jako lektor pro společnost Kroužky.cz, kde byl lektorem dramatiky, logopedie a hlasové výuky. V letech 2013 až 2015 byl uměleckým šéfem souboru Free Time v plzeňském divadle Dialog. Podílel se na mnoha projektech ve společnosti Media Flash jako vedoucí audiovizuálního oddělení. Momentálně se věnuje režii a scenáristice na soukromých projektech po celé České republice, pedagogice předškolní i školní v oboru herectví, tvořivé dramatice a dramatice, uměleckému přednesu a působí i jako hlasový poradce pro sólisty a sboristy.

 

 


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč
ST 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Lektoři

Milan Lukáš Šnajdr

Podobné

Muzikál – tanec, zpěv, herectví
Odysea mysli I
Špendlík – šití a tvoření
Odysea mysli II
Klavír (Mirek)